Grupa Labor

Grupa Labor jest powiązanym kapitałowo i osobowo związkiem gospodarczym, skupiającym firmy o różnym statusie prawnym, mające swoje siedziby w Katowicach i Siemianowicach Śląskich. Przedsiębiorstwa te działają z powodzeniem w kraju i poza jego granicami w branżach: energetyka, budownictwo, geologia, nowe technologie.
Zarządzane w profesjonalny, nowoczesny sposób, pozwalający osiągać ekonomiczne sukcesy w warunkach wolnorynkowej konkurencji.
Strategia rozwoju Grupy Labor zakłada lokowanie wypracowanych zysków w stały rozwój już istniejących przedsięwzięć oraz inwestowania w nowe, dynamicznie rozwijające się branże, firmy. Grupa Labor jest otwarte na ciekawe pomysły, tworzenie nowych podmiotów i związków gospodarczych.