Kontakt

PPUH Labor Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 22
41-103 Siemianowice Śl.
tel. 32 228 13 40
fax: 32 228 18 43
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód
w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS 0000123129 (więcej)
NIP 634-012-67-37 (więcej)
REGON 271027813 (więcej)
Kapitał zakładowy 100 000 PLN